Ürün Adı: Reçine
Ürün Kodu 1564
Kategorisi Tank Dolgu Medyası

Reçine

Suyu yumuşatmak veya deiyonize etmek veya başka bazı mineralleri almak için kullanılan, genelde sarı renkli kuma benzeyen sentetik bir malzemedir.

Kullanıldığı suyun karakteristiklerine göre 3 ile 9 yıl arasında değişmesi gerekir. 
İyi bir reçine eşit tanecikli olmalı ve özel ambalajlarda muhafaza edilmelidir. Tane boyutu birbirinden farklı olan reçineler hem basınç kaybını artırır hem cihaz içinde oluklar oluşturarak kapasitenin önemli ölçüde(-%80) azalmasına sebep verirler.
Kapasite düşmesi sebebi ile rejenerasyon esnasında harcanan rejenerant kimyasalının (tuz, asit, vb.) birim maliyeti artar.
 
 Ticari ismi: Reçine
 Kullanıldığı Alan: İyon Değişimi
 Ticati Şekli: Özel Alaşımlı Naylon Torba Ambalaj    1 Torba: 20 Kg. / 25 Lt.
 Görünüm: Sarı, Minik kürecik
 
Su Arıtma sistemi